Kā pasargāt savu mantu? (video)

Cilvēcīgi par šķietami sarežģītām un emocionālām tēmām -  Laulības līgumu veidi. Kā sevi un savu mantu pasargāt stājoties laulībā. Šķiršanās process, mantas sadale, uzturlīdzekļi, ja nu tomēr neizdodas saglabāt laulību.
Par mediatoriem, kuri var palīdzēt pārrunu procesā.
Runājam arī par tēmu, kas ļoti bieži tiek atlikta uz vecumdienām - mantojuma jautājumi un testaments.
Būt vai nebūt par galvotāju? Parādsaistības un līdzatbildība tajās.

Video biežāk ir dzirdami piemēri, kas attiecas uz sievietēm, tomēr video būtība atbild uz jautājumu kā pasargāt sevi un savu mantu, neatkarīgi no dzimuma.